Opera Omnia
Publications
Public Presentations
Curiculum Vitae
Conferences
Awards
Practice
Grad didactic: lector univ. dr.
Titular la:
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei - UOC
Email:
marica.mircea@yahoo.com
Web: _____

Comisia: Antropologie
Ovidius University
of Constanta
MARICA Mircea
MORE ABOUT US
CONTACT US
EVENTS
PROJECTS
RESEARCH
PEOPLE
FAQ
Seful grupului de lucru
”Antropologie”

Specialitate: Sociologie-filozofie
Research Center on the Dialogue between Science & Theology (RCDST)
© 2013 RCDST. Ovidius University of Constanta
AQ: Dialogul între știință și religie

Laboratorul de antropologie îsi propune dezvoltarea unor dialoguri spornice pe teme fundamentale ale existentei umane, prin conjunctia punctelor de vedere teologice si a celor stiintifice din diferite domenii de cercetare.

In opinia promotorilor acestui dialog, prea multă vreme disjunctia exclusivă dintre stiintă si teologie a blocat complementaritatea orizonturilor, eluzand nevoile omului întreg, în carne si spirit, de explicatie ratională si, în acelasi timp, de întemeiere, sperantă si viată cu sens. Dorim o discutie vie, rostuitoare, prin care, respectand regulile elementare ale dialogului constructiv, să filtrăm în final o viziune unificatoare asupra sensului vietii umane.

Interogatia fundamentală va fi, asadar, ”Cum merită viata să fie trăită?”

Pentru a încerca un răspuns rezonabil la această întrebare crucială, am avea nevoie de o multime de răspunsuri secventiale privind întelesurile acordare de semenii nostri în cultură, avem nevoie de punctul de vedere al teologilor, de cel al specialistilor din diferitele domenii stiintifice. Speranta noastră este ca întrebările bine puse si dialogurile oneste să ne conducă spre un spor de înteles, de rationalitate si sens superior.

Probleme ale dialogului: 1. Dialoguri despre identitate 1.1. Identitatea religiei 1.2. Identitatea științei 2. Dialoguri despre (in)consistența temeiurilor 2.1. Temeiurile stiintei 2.2. Temeiurile religiei 3. Despre posibilitatea comunicării 3.1. Cum e cu (ne)putință comunicarea dintre știință și religie 4. Resurse potențiale ale sensul existenței 4.1. Credința 4.2. Speranța 4.3. Iubirea 4.4. Absurdul