Opera Omnia
Publications
Public Presentations
Curiculum Vitae
Conferences
Awards
Practice
Grad didactic: pr. prof. univ. dr.
Titular la:
Facultatea de Teologie -
UOC
Email:
niculcea_adrian@yahoo.com
Web: niculceaadrian.ro

Comisia: Cosmologie
Precizarea este foarte importantã în conditiile în care aceastã relatiei conceptualã fundamentalã este alta în zona teologiei catolice si cu totul alta în aceea a gândirii teologice protestante. Pentru a înfiripa un dialog cu adevãrat relevant pentru ambele pãrti pe tema aceste relatii este necesar ca oamenii de stiintã, cât si teologii sã cadã de acord asupra unei probleme fundamentale: aceea a sensului nasterii "stiintei moderne" la sfârsitul Evului Mediu occidental, precum si a naturii exacte a "spiritului stiintific" asa cum e înteleasã astãzi aceastã expresie. Iatã de ce am considerat cã pentru aceastã primã întâlnire din cadrul Universitãtii "Ovidius" din Constanta dintre profesori de la facultãtile de stiinte si de la teologie este necesarã o scurtã, chiar foarte scurtã, expunere a celor douã subiecte, pentru a înfiripa un acord initial asupra naturii dialogului pe care urmeazã sã-l purtãm si a directiei finale spre care el trebuie sã se îndrepte astfel încât sã nu însele asteptãrile nici uneia din pãrti. În acest scop eseul de fatã - chiar dacã nu este redactat de un profesionist al "istoriei stiintei", este menit, în schimb, sã prezinte o analizã aprofundatã a viziunii ortodoxe în aceastã spinoasã problemã care pentru noi teologii este "spiritul stiintific". Rugãmintea mea pentru d-voastrã va fi astfel aceea ca sã urmãriti cu atentie firul argumentãrii pentru a identifica punctele unde nu sunteti de acord fie pentru cã nu respectã adevãrul istoric fie pentru cã falsificã asa-numitul "spirit stiintific" aruncând o perspectivã eronatã asupra stiintei în general. Pentru noi teologii este mai mult decât necesarã o astfel de corectie, dacã dorim cu adevãrat înfiriparea unui dialog real cu "stiinta". MORE >>
Ovidius University
of Constanta
NICULCEA Adrian
MORE ABOUT US
CONTACT US
EVENTS
PROJECTS
RESEARCH
PEOPLE
FAQ
Membru

Specialitate: teologie dogmaticã
Research Center on the Dialogue between Science & Theology (RCDST)
© 2013 RCDST. Ovidius University of Constanta
Orice discuþie pe tema relaþiei dintre "ºtiinþã ºi religie" este în realitate una pe tema compatibilitãþii dintre "spiritul ºtiinþific", care a început sã domine lumea modernã ºi care caracterizeazã lumea noastrã contemporanã, pe de o parte, ºi gândirea teologicã ortodoxã, pe de alta.
ORIGINILE ªTIINÞEI MODERNE
ªI RELEVANÞA LOR PENTRU TEOLOGIA ORTODOXÃ
ACTUALÃ
AQ: