Marile Întrebãri
Activitãţi
Publicaţii
Public Presentations
Colocvii si Cursuri
Conferinţe
Premii
Activitãţi practice
Alte proiecte
• COSMOLOGIE :
• Este Universul într-adevãr infinit sau e doar foarte mare?
• Cât de vechi este Universul?
• Existã altceva în afarã de acest univers?
• Se va extinde Universul sau sunt doar definiţiile noastre de lungime şi timpul în schimbare?
• Are Universul un scop?
• Cum şi-a început universul existenţa?
• Suntem singuri (în Univers)?
• Care a fost starea primarã a universului?
• Care sunt metodele ştiinţifice pentru a testa diversele teorii despre starea iniţialã a Universului – cosmogeneza?
• În cazul în care spaţiul şi timpul nu sunt fundamentale în cea mai adâncã descriere ştiinţificã a universului, cum au apãrut ele?
• Complexitatea universului sporeşte? Dacã da, pentru cât timp? Existã limite teoretice pentru complexitatea universului?
• Din ce material este fãcut Universul?
• Este posibilã cãlãtoria în timp?

• VIAŢÃ ÎN UNIVERS :
• De ce existã ceva mai degrabã decât nimic?
• Care este scopul vieţii?
• Care au fost primele forme de viaţã din univers? Cum putem demonstra acest lucru?
• Se poate explica ştiinţific trecerea de la substanţe chimice la viaţã?
• Cum poate fi definitã viaţa în acest context al limitei dintre substanţã (materie) şi viaţã (energie)? Din ce este fãcutã viaţa?
• Suntem singuri în univers?
• Cum decidem între bine şi rãu?

• ANTROPOLOGIE :
• Evoluţia explicã natura umanã şi caracterul moral al actelor sale?
• Este omul ultima verigã a lanţului evolutiv?
• Este validã aserţiunea neuroştiinţei cã Dumnezeu, morala şi credinţa sunt numai funcţii ale unor centrii nervoşi care pot lipsi la anumiţi oameni?
• Ce ne face pe noi cu adevãrat ”oameni” (adicã diferiţi de celelalte forme de viaţã)?
• Ce este conştiinţa? Poate fi ea localizatã fizic? Unde? De la ce nivel de civilizaţie se poate vorbi de conştiinţã?
• Ce se întâmplã cu o persoanã când moare?
• Cum ştii cã ştii (ceva, sigur)?


MORE ABOUT US
Centrul de cercetãri în Dialogul dintre Ştiinţã şi Teologie îşi propune, prin echipa sa pluridisciplinarã, sã rãspundã la trei serii de întrebãri care frãmântã lumea noastrã în ultima perioadã şi nu numai. În acest sens proiectele noastre actuale şi cele viitoare se îndreaptã spre elucidarea şi gãsirea unor rãspunsuri adecvate, coerente şi documentate la întrebãri precum:
Ovidius University
of Constanta
CONTACT US
EVENTS
PROJECTS
RESEARCH
PEOPLE
FAQ
© 2013 STRC. Ovidius University of Constanta
Research Center on the Dialogue between Science & Theology (RCDST)
Intra pe Forum
Biblioteca virtuala
Centrul RCDST pune la dispozitia întregului corp profesoral interesat o serie de cãrţi, în limba românã sau englezã, apãrute în ultimii ani, care au ca subiecte de referinţã chiar domeniile în care RCDST îşi desfãşoarã activitatea de cercetare. Toate materialele apãrute în acest proiect sunt etalate cu scop exclusiv didactic şi de cercetare, fãrã interes comercial, prin dispoziţia O.R.D.A. 2013.
Pentru a intra în sala noastrã „de lecturã” va fi necesarã înregistrarea şi autentificarea poziţiei de cercetãtor / cadru didactic / student.
De asemenea, oricine doreşte sã împãrtãşeascã cu ceilalţi cercetãtori manuale, cãrţi sau alte materiale elocvente pentru cercetarea noastrã, poate participa la înbunãtãţirea fondului de carte al acestei biblioteci prin înaintarea datelor şi a materialelor (pdf / epub) cãtre administratorul
bibliotecii virtuale.