Echipa de cercetãtori
Aria de interes
Domenii de cercetare:
* Cosmologie
* Viata in univers
* Antropologie

Echipe de specialisti:
* Teologie
* Fizicã + Matematicã
* Medicinã
* Biologie + Chimie
* Psihologie + Filosofie + Pedagogie
Informatii utile
Dobândirea calitãţii de membru:

Poate deveni membru al RCDST oricare persoanã care dovedeşte cã prin activitatea poate contribui la realizarea obiectivelor Centrului, indiferent dacã are sau nu calitatea de membru în alt Centru de cercetare si care îsi exprimã intenţia de a contribui la realizarea obiectivelor Centrului prin completarea unei cereri de înscriere în RCDST. Cererea va fi aprobatã de Consiliul Director al RCDST.

Pentru
înscriere, un candidat va prezenta un dosar de înscriere, compus din:
- Curriculum Vitae detaliat;
- Specificarea domeniilor de competenţã în acord cu domeniile de cercetare ale RCDST;
- Lista lucrãrilor ştiinţifice pe ultimii 5 ani (prealabil înscrierii);
- recomandare din partea unui şef de laborator de cercetare.

Pentru înscrierea studenţilor masteranzi / doctoranzi specificarea alineatelor 2 şi 3 este opţionalã.
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
Ovidius University
of Constanta
© 2013 RCDST. Ovidius University of Constanta
GÎRŢU Mihai
BORDEI Petru
CIOCAN Tudor Cosmin
NICULCEA Adrian
AXELERAD-DOCU Any
ISTODOR Gheorghe
PANAITESCU Liliana
MARTINESCU Alina
MARICA Mircea
ARGINTARU Dãnuţ
CÃPRIOARÃ Daniela
POPA Claudia
DINA Constantin
PETRARU Gheorghe
HIMCINSHI Mihai
Pentru a înfiripa un dialog cu adevãrat relevant pentru ambele pãrti pe tema aceste relatii este necesar ca oamenii de stiintã, cât si teologii sã cadã de acord asupra unei probleme fundamentale... More »
I decided to support the initiative of Dr. Ciocan regarding the foundation of a research center on the dialogue between science and theology being inspired by the following two statements... More »
MORE ABOUT US
CONTACT US
EVENTS
PROJECTS
RESEARCH
PEOPLE
FAQ
Research Center on the Dialogue between Science & Theology (RCDST)
Intra pe Forum
CIOCAN Maria
CIZER Laura - Diana
Actualitatea şi necesitatea unei relaţii între Ştiinţe şi Teologie au fost şi sunt un imperativ al construcţiei epistemologice umane dintotdeauna... More »
ANDREI Gabriela
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
Laboratorul de antropologie îsi propune dezvoltarea unor dialoguri spornice pe teme fundamentale ale existentei umane, prin conjunctia punctelor de vedere teologice si a celor stiintifice... More »
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
Stiinţa şi Religia sunt douã exemple ale dorinţei omului de a cunoaşte adevãrul, dar existã o diferenţã semnificativã între modul de cãutare a adevãrului ştiinţific si cel al adevãrului religios. More »
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
Laura CIZER este în prezent lector universitar la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanta, unde predă cursuri de limba engleză maritimă si franceză-terminologie generală si militară. More »
growing up in today's world. The Center's work provides guidance for parenting, for improved educational practice, and for youth development in a wide variety of community settings. More »
Alţi colaboratori şi parteneri
• Prof. univ. dr. Constantin Cucoş (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi UAIC - pedagogie)
• Prof. acad. dr. Nikolai Vinokurov (Moscova - microbiologie)
• Prof. univ. dr. Gheorghe-Valericã Cimpoca (Universitatea Valahia din Târgovişte, director Centru de Cercetãri Interdisciplinare - Religie şi ªtiinţã "Sfântul Maxim Mãrturisitorul" - fizicã)
• Conf. univ. dr. Sanda Deme (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, membru în Centrul de Cercetãri Interdisciplinare - Religie Microbiologie) - neurologie


Biblioteca virtuala
AONOFRIESEI Florin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam a consequat libero, id mollis erat. Proin eget iaculis lectus, non commodo lectus. Nunc ligula mauris, consequat in pretium in. More »
vezi si Institutii partenere