Proiecte
Domenii de interes
Cosmologie: fizicã, astrofizicã, matematicã, teologie

Viaţã în Univers: biologie, chimie, anatomie, geneticã, teologie

Întelegerea Omului: anatomie, psihologie, pedagogie, filosofie, teologie
Partenerii RCDST
 Universities and Faculties
• Ovidius University of Constanta (UOC)
          Research Center on the Dialogue between Science & Theology (RCDST)
          Faculty of Orthodox Theology from Constanta 
          Faculty of Medicine 
          Faculty of Psychology and Sciences of Education 
          Centre for Research and social, psychological and pedagogical evaluation (CCEPPS) 
          Faculty of Applied Science and Engineering 
          Faculty of Natural and Agricultural Sciences 
• Maritime University of Constanta (UMC)
          Navigation and Maritime and River Transport Faculty
• "Mircea cel Batran" Naval Academy (ANMB)
• „1 December 1918” University of Alba Iulia (UAB)
          Faculty of Orthodox Theology Alba Iulia 
          Centre of Inter - Religious Research and Christian Psychopedagogy Alba Iulia - Saint Serge (CCIRPC) 
• The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (UAIC)
          Faculty of Orthodox Theology from Iasi 
          Faculty of Psychology and Sciences of Education 
• “Vasile Goldis” Western University of Arad  (UVVG)
          Interdisciplinary Research Centre - Religion and Science "St. Maximus the Confessor" of Valahia University Targoviste 
•  Universitatea Tomas Bata din Zilina, Serbia (TBU) 
          Faculty of Management Science and Informatics  
Magazines and journals
          Research and Science Today  magazine (RST)
          The International Journal of Orthodox Theology (IJOT) 
Other Research institutions 
          The Institute for the Study of Christianity in an Age of Science and Technology  (ISCAST)
         Global Ethics (Geneva/Switzerland) 
1. PROGRAMUL DE CERCETARE INTERDISCIPLINAR, având topicul "DIALOG CONTEMPORAN ÎNTRE ŞTIINŢÃ ŞI TEOLOGIE", a început printr-un acord de colaborare între mai multe facultãti din diverse centre universitare. Astfel Facultatea de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãţii "Ovidius" în colaborare cu Facultatea de navigatie şi transport naval din cadrul Universitãţii Maritime din Constanţa (UMC), cu Facultatea de Medicinã; Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie  -  Departamentul de Fizicã şi Electronicã; Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole ale Universitãţii "Ovidius" din Constanţa (UOC); cu Facultatea de Teologie din cadrul Universitãţii "1 Decembrie 1918" (UAB) din Alba Iulia; cu Facultatea de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãţii "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iaşi, şi prin concursul Facultãţii de inginerie maritimã şi a Departamentului cursuri pentru formare şi dezvoltare profesionalã din cadrul Academiei Navale "Mircea cel Bãtrân" din Constanţa (ANMB) - toate partenere în cadrul Programului de cercetare interdisciplinar "DIALOG CONTEMPORAN ÎNTRE ŞTIINŢÃ ŞI TEOLOGIE", derulat în perioada 2012-2014 - promoveazã colaborarea dintre teologi şi oamenii de ştiinţã din diverse domenii de cercetare, dialog bazat pe competenţã ştiinţificã, organizaţionalã şi umanã. Pentru realizarea acestui deziderat delegaţii acestor instituţii partenere au considerat cã dialogul dintre ştiinţã şi teologie trebuie valorificat într-un Congres, poate chiar international, în care sã fie mãrturisitã dreapta-credintã crestin-ortodoxã si valorile autentice ale cunoasterii umane, într-un acord de principii si pentru fondarea unor viitoare punti de dialog între toate aceste domenii pentru consolidarea echilibrului uman si social. More »
Ovidius University
of Constanta
MORE ABOUT US
CONTACT US
EVENTS
PROJECTS
RESEARCH
PEOPLE
FAQ
Research Center on the Dialogue between Science & Theology (RCDST)
Intra pe Forum
© 2013 RCDST. Ovidius University of Constanta

2. Programul de cercetare sus-mentionat, cu topicul "Dialog contemporan între stiinta si teologie", se va finaliza cu un CONGRES VIRTUAL INTERNATIONAL, în noiembrie 2014, la organizarea cãruia sperãm sã fim sprijiniti, pe lângã institutiile amintite ca partenere în Programul nostru, si de alte Institute de cercetare si Institutii publice ori cercetãtori recunoscuti în domeniile de interes ale Congresului.
În acest sens avem deja încheiate colaborãri şi parteneriate cu:
Mai multe informatii, înscriere şi depunere documente pe site-ul Congresului, http://dialogo-conf.com/

 

 

3. Biblioteca virtuală deschisă tuturor membrilor Centrului nostru, colegilor profesori, cât şi studentilor nostri, se găseşte pe subdomeniul library.rcdst.ro