Despre RCDST

Înfiinţat în 2013, „Centrul de cercetare în dialogul dintre ştiinţã şi teologie” promoveazã colaborarea dintre teologi şi oamenii de ştiinţã din diverse domenii de cercetare, dialog bazat pe competenţã ştiinţificã, organizaţionalã şi umanã. Pentru realizarea acestui deziderat delegaţii instituţiilor partenere în Programul de cercetare interdisciplinar "DIALOG CONTEMPORAN ÎNTRE ŞTIINTÃ ŞI TEOLOGIE", derulat în perioada 2012-2014, au considerat cã dialogul dintre ştiinţã şi teologie nu poate fi circumscris unui singur proiect, drept pentru care au hotãrât înfiinţarea acestui Centru de Cercetare. În prezent Centrul nostru este susţinut de 5 universitãţi din ţarã, cu reprezentaţi din 11 facultãţi pe 9 domenii de activitate. Pe lângã cei 21 de membrii fondatori ai Centrului s-au mai alãturat echipei noastre şi alţi colaboratori din alte centre de cercetãri din ţarã şi din strãinãtate dornici sã susţinã acest demers de a unifica viziunea asupra creaţiei, fie cã o privim raţional (prin ştiinţã), fie teologic (prin religie). Membrii centrului nostru împlinesc astfel un efort mai vechi al teologilor creştin-ortodocşi (e.g. pr. prof. Constantin Galeriu), de a gãsi calea potrivitã ca, pe lângã teologii creştini, şi savanţii sã ajungã la mãrturisirea lui Dumnezeu şi descoperirea Logosului divin ajungând la Ştiinţa mãrturisitoare (Bucureşti: Editura Christiana, 2009).

Tema centralã care orienteazã cercetarea în cadrul RCDST este: "de a identifica principalele teorii, ipoteze şi descoperiri ale cercetãrilor moderne care vizeazã (a) originea, existenţa şi evoluţia Universului, (b) apariţia vieţii pe Pãmânt şi alte forme biologice existente în Univers şi (c) interacţiunea dintre latura spiritualã şi cea fizicã a Omului, sub toate aspectele ei".

Scopul nostru este acela de a aduce slavă lui Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, şi, de asemenea, de a scoate ştiinta (gândirea ratională) din conul de umbră datorat erei post-Galileene. Aproape orice cercetător, din domeniile de impact, îşi doreşte, în perspectivă, să propună o teorie finală, dar aceasta nu este o prioritate pentru noi, pentru că tot ceea ce ne dorim este, în primul rând, ca toate teoriile nou apărute în ultimele decenii în stiintă să fie cunoscute corect, analizate şi puse împreună alături de credinta în Dumnezeu Atotputernicul, pe al cărui plan se întemeiază tot ce se petrece în universul acesta, fie că le întelegem sau nu (încă). Este de notorietate că, pentru mult timp, ştiinta a fost greşit condusă spre directia dezavuării credintei în Dumnezeu, venind apoi cu multe teorii care subliniază că universul nu are niciun scop (în ansamblu), sau că natura umană este doar o simplă za a lantului evolutiv, una care va fi depăşită de viitoarele specii. Noi încă putem observa această impresie la multi oameni de ştiintă şi, chiar mai rău, la unii teologi care vin cu teorii ce plasează ştiinta în opozitie cu religia. Prin cercetarea pe care am initiat-o împreună cu savanti dintr-o multime de domenii ale ştiintelor exacte şi sociale, dorim să deschidem minti şi să arătăm că putem face ştiintă chiar dacă credem în Dumnezeu sau, vice versa, că putem crede în Dumnezeu chiar dacă căutăm să întelegem rational creatura Sa.

Misiunea creştinã şi Slujirea în Contextul contemporan
Principala direcţie a cercetãrilor noastre priveşte exprimarea credinţei creştine în cultura contemporanã. Aceastã cercetare accentueazã abordãrile analizei teologice care decurge din metodologia cercetãrii empirice. Metodele empirice sunt astfel utilizate ca un mijloc de a dezvolta abordãri critice şi constructive pentru Misiunea şi slujirea Bisericii ortodoxe contemporane. Aceastã abordare a legãturii dintre activitatea empiricã şi teologie este dezvoltatã în Centrul nostru printr-o serie de discipline teologice e.g. Teologie dogmaticã comparatã, Teologie misionarã sau Teologie fundamentalã.

Cercetarea inter-disciplinarã şi Educatia religioasã
Misiunea RCDST o constituie stimularea cercetãrii ştiintifice interdisciplinare în domeniile amintite anterior şi în domeniul teologiei comparate şi apologetice, valorificând competentele şi experienta specialiştilor din cadrul Universitãtii şi contribuind la formarea tinerilor cercetãtori (doctoranzi, masteranzi, studenti). Misiunea centrului este şi aceea de a stimula dialogul dintre cercetãtorii din diverse domenii ale ştiinţei şi teologii principalelor religii monoteiste, promovând tradiţiile spiritualitãţii creştin-ortodoxe şi având convingerea cã ştiinţa şi religia nu sunt incompatibile.

Domeniile în care Centrul are specialişti: teologie, fizicã, chimie, anatomie, geneticã, neurologie, microbiologie, psiho-pedagogie, filosofie şi matematicã. Pe de altã parte, fiecare membru al RCDST va încerca sã-şi asume şi sã participe, prin contribuţia sa şi a domeniului pe care îl reprezintã, la elucidarea Marilor Întrebãri care frãmântã şi astãzi lumea de ştiinţã; în acest sens, în pagina fiecãrui membru va apãrea, deasupra motivaţiei personale a dialogului dintre ştiinţã şi teologie, o întrebare asumatã pentru cercetarea personalã (AQ).

Organizare
STATUTUL Centrului
Misiune si Obiective
Organigrama Centrului
Structura Centrului
Echipa de cercetare
Argument
Dialogul dintre stiintã şi religie a existat dintotdeauna, fie cã a dus la acorduri sau controverse. Acum ştiinţa este deschisã cãtre mister; îşi recunoaşte originile, fundamentele care urmãresc tocmai acest destin, de a nu se opri din cercetarea misterului, a inefabilului, în ciuda tuturor descoperirilor şi dovezilor concrete, materiale pe care le aflã: Drumul spre mister este presãrat de dovezi materiale. Poate fi acest dialog formulat astãzi cu toate criteriile, operat riguros şi civilizat, întrunind toate premisele necesare: cadru social relaxat (fãrã afronturi sau destituiri aduse vreuneia din pãrţi), cu specialişti competenţi ai ambelor paradigme şi mai ales cunoştinţe profunde, înrãdãcinate deja pe un sol bogat în tradiţii şi cercetãri trãite voluptuos de secole bune? Aceasta este misiunea Centrului nostru de cercetãri, de a demonstra fertilitatea unui astfel de dialog, realizat în societatea academicã între savanţi entuziaşti şi teologi întãriţi în credinţã şi oarecum erudiţi în tradiţia patristicã şi eclezialã interconfesionalã. Vom încerca împreunã sã vedem dacã este posibilã dialogul spornic între cele douã paradigme, cea ştiinţificã şi cea teologicã.
Pentru a înfiripa un dialog cu adevãrat relevant pentru ambele pãrti pe tema aceste relatii este necesar ca atât oamenii de stiintã, cât si teologii sã cadã de acord asupra unei probleme fundamentale: aceea a sensului nasterii "stiintei moderne" la sfârsitul Evului Mediu occidental, precum si a naturii exacte a "spiritului stiintific" asa cum e înteleasã astãzi aceastã expresie. Vom cãuta formularea unui limbaj sincretic, compozit, pe baza cãruia se va încerca o comunicare la prima vedere novatoare şi eficientã, care sã ducã în mod real la un limbaj comun în care niciuna dintre pãrţi sã nu intre într-o crizã de identitate. Nu dorim ca încercarea noastrã sã constituie un argument favorabil pentru încercãri fuzioniste, scientiste, o idee pe cât de seducãtoare, pe atât de utopicã şi dãunãtoare.
Misiunea RCDST o constituie stimularea cercetãrii stiintifice interdisciplinare în domeniile amintite anterior si în domeniul teologiei comparate şi apologetice, valorificând competentele si experienta specialistilor din cadrul Universitãtii şi contribuind la formarea tinerilor cercetãtori (doctoranzi, masteranzi, studenti). Cercetarea trebuie sã se finalizeze în soluţii privind macro-problemele societãţii contemporane în acord cu spiritualitatea şi credinţa creştin-ortodoxã.
More »
Ovidius University
of Constanta
MORE ABOUT US
CONTACT US
EVENTS
PROJECTS
RESEARCH
PEOPLE
FAQ
Research Center on the Dialogue between Science & Theology (RCDST)
© 2013 RCDST. Ovidius University of Constanta
Pr. prof. univ. dr. Adrian Niculcea